fredag 28 januari 2011

Hej alla . . . som följt vårat hektiska program i Sydafrika.
Efter flera dagars workshop med diskussioner och djupgående analyser av vår undervisning var vi dränerade på mental energi och att då ge sig i kast med att skriva blogg blev oss övermäktigt.
Under fem dagar hängav vi oss, tillsammans med våra sydafrikanska kollegor, åt att ta itu med våra egna små forskningsprojekt. Under ledning av våra universitetslärare och forskare formulerade vi problem eller det vi skulle genomföra studier av.
Trots det stora, för att inte säga giganstiska geografiska avståndet, i förhållande till våra lärarkollegor i Sydafrika kom vi att stå varandra mycket nära. Efter en kort presentationsrunda satte vi igång att arbeta omedelbart.
De fysiska förutsättningarna var inte så väsensskilda som man kan tro. 
Ett klassrum med bänkar, ett antal elever och en läroplan att följa är grunden för vår verksamhet.
De sydafrikanska klasserna är betydligt större än våra med maximalt femtio (50) elever i varje klass. Utrustningen något enklare men lärarnas entusiasm och elevernas vetgirighet ligger på samma nivå som i Sverige.
Vi kände en enorm värme från våra sydafrikanska kollegor och blev mycket väl mottagna på de två skolor som ingår i projektet; Rocklands High och Spine Road Primary. Vi kunde, utan större tvekan, ha stannat betydligt längre och ägnat ännu mer tid till en djupare förståelse för deras undervisning. Att komma på besök som vi gjorde ger också värdefulla perspektiv på vår egen lärargärning. Vi ser helt enkelt saker och ting med lite andra ögon nu än innan.  Vi stormtrivdes verkligen med upplägget på studierna,  Vi vill härmed också framföra vårt varma tack till alla som möjliggjort för oss att besöka Sydafrika. Nu följer några bilder som en illustration till texten här ovan.
Hälsar Sandra, Mi och Janneonsdag 12 januari 2011

Rapport från dag 3

Idag har vi haft workshop med de sydafrikanska lärarna. Vi har fått många tankeställare om hur olika villkoren kan vara. Här i Sydafrika får föräldrarna betala skolavgift (allt från 400 och uppåt) samt inhandla skolböcker och förbrukningsmaterial själva. Lärarna betalar assistenter ur egen ficka för att hinna med att hjälpa alla. Klasstorlekarna ligger mellan 45 - 50.
Trots allt detta är de positiva och fulla av energi och entusiasm och genomför fantastiska projekt med små medel med sina elever.
Stämningen är på topp och vi har en skön dialog med våra sydafrikanska kollegor. Det känns inte att det är så långt mellan våra länder. Vi förstår varandra utan problem. Oförskämt enkelt, egentligen, eller så är vi otroligt skickliga att kommunicera. Vi lutar åt det senare.
Här pendlar våra associationer mellan halvätna papegojor och utdöda underarter av stäppzebran. Vi är lite förbryllade, minst sagt.
Någon av kamraterna har hemfallit åt tröstätande av torkad kalaharibuffel.
Vad är det som svävar över berget vid Miuzenberg? Första rätta kommentaren får en påse torkad kalahaaribuffel i pris.

Hälsar Mi, Sandra och Janne


tisdag 11 januari 2011

Framme och igång

Bakom fyra säkerhetsdörrar huserar vi nu på panget Bella Ev i Muizenberg, Kapstaden.
Den första dagen med de sydafrikanska lärarna gick som en foxtrot eller varför inte tryckare, det kändes tight med en gång. Samma diskussioner och ämnen som dryftas hos oss är aktuella även för våra sydafrikanska kollegor.
Vår ledare Kevin Sherman, en kunnig man med ett knivskarpt intellekt har lett oss genom frågeställningar och även guidat somliga ut ur återvändsgränder.
Vädret har vi inte några direkta synpunkter på, det är helt i sin ordning.
Allt går i ett rasande tempo men vi hinner ändå med oss själva. Janne, den gynnaren, vill åka hajbur, Sandra och Mi vill titta på. I Kalk Bay, som vi besökte igår avnjöt vi ett antal av havets läckerheter till ackompanjemang från vågornas brus, dån och skvalp och Bikini Bar intensiva diskodunk.
Nu skall vår landlady Mrs Sinclair snart bjuda på middag. Vi hör henne slamra med porslinet i matsalen.
Vi går omkring med en fråga hela tiden - vad är en quagga? What is a quagga - we're asking ourselves all the time.

Mi, Sandra och Janne 


tisdag 4 januari 2011

Testinlägg från mail

Ja sätten att publicera inlägg är lång, så bered er på att titta in här då och då!

Nedräkningen har börjat

På söndag 9 januari sätter vi oss, Mi, Sandra och Janne, på ett flygplan och landar 14 timmar senare i Kapstaden. Vi ska sedan under 6 dagar genomföra en workshop kring aktionsforskning i samarbete med Stockholms Universitet. I projektet ingår också lärare från Kungsgårdens skola i Sandviken och lärare från ett antal skolor i Kapstaden.
Collaborative Action Research for Teachers - Projektet bygger på aktionsforskning, vilket innebär att deltagarna utgår ifrån sin egen praktik, sin egen vardag, varifrån de hämtar problemställningar som de vill ta upp, begrunda och utforska i projektet. Genom det gemensamma undersökandet, reflekterandet och agerandet hoppas projektet kunna bidra till lärarnas professionella utveckling och till förbättring av undervisningen.
På den här bloggen kommer vi att skriva ner våra tankar och reflektioner över det vi får vara med om.
Vi ses!
Mi, Sandra och Janne.
Aspuddens skola, Sverige.